ĐÊM NHẠC TỪ CÔNG PHỤNG TẠI PHÒNG TRÀ VĂN NGHỆ 6.5.2008